E-SMM

e-smm-banner

e-SMM Nedir?

e-Serbest Meslek Makbuzu, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-Serbest Meslek Makbuzu, e-SMM): Elektronik belge biçiminde oluşturulmuş serbest meslek makbuzunu,

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı ifade eder.

 

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir?

Serbest meslek mensupları, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için e-ortamda belge düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, e-ortamda muhafaza ederek, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na e-ortamda, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) olarak raporlayabilmektedir.

e-SMM’nin, e-ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi ve GİB tarafından oluşturulan e-SMM Uygulaması aracılığı ile alıcısına iletilmesi, muhafazası ve ibraz edilmesi zorunludur. Elektronik Sertifika ile imzalama, e-SMM’nin nitelikli elektronik sertifika ile imzalanması veya mali mühür ile onaylanması demektir.

 

e-SMM Başvuru

Formu doldurun

Sizi uzmanlarımız arasın