e-Müstahsil Makbuzu nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Uygulaması, müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır..

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda raporlayabilirler.

Ticari1 Teknoloji A.Ş., Gelir İdaresi Başkanlığından "e-Müstahsil Makbuzu Özel Entegratör" iznine sahiptir. Bilgi için: www.efatura.gov.tr

Müstahsil Makbuzu nedir?
Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari vesikaya müstahsil makbuzu denir .

 

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) nedir?
Tasarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ve ticari bir vesika olarak kullanılan, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

e-Müstahsil Makbuzu uygulaması E-Arşiv uygulamasıyla birebir aynıdır. Tek farkı çiftçiye sadece kağıt çıktı verilir, bir sonraki ayın 15'ine kadar GİB'e raporlanır. Çiftçi GİB sitesinden makbuz numarasını girerek doğrulama yapabilir. Ürünün alındığı yerde İnternet imkanı yoksa ön kağıt belge doldurulur ve teslim edilir. Sonrasında sisteme giriş yapılır ve çıktısını bir sonraki ürün alımında çiftçiye teslim edilir.

Ticari1 mobil uygulaması sayesinde e-Müstahsil Makbuzunu çiftçi ile alış-veriş yapılan yerde kesebilirsiniz. Daha fazla bilgi için e-MM sayfamızı inceleyiniz.

e-Fatura'yı kimlere kesebilirim?

 17 Eylül 2018 Pazartesi

e-Fatura'ya geçtik, kimlere kesebilirim?

e-Fatura sistemine geçtiniz; e-fatura kullanıcılarına e-fatura, e-fatura kullanıcısı olmayan işletmelere ve şahıslara ise eski sistem kağıt fatura kesebilirsiniz.

hem e-Fatura'ya hem de e-Arşiv'e geçtik, kimlere kesebilirim?

e-Fatura ile beraber e-Arşiv sistemine de geçen işletme sahipleri, e-fatura kullanıcısı olmayan işletmelere ve şahıslara e-arşiv fatura kesebilir.

Devamı

Mali Mühür nedir? Nasıl alınır?

 28 Temmuz 2018 Cumartesi

Mali mühür, Tübitak tarafından verilir ve USB cihazı görünümüne sahiptir. Elektronik kaşe yerine geçer.

Devamı

Serbest Meslek faaliyetleri nelerdir?

 28 Temmuz 2018 Cumartesi

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Devamı

e-Fatura Hakkında Sıkça Sorulanlar

 28 Temmuz 2018 Cumartesi
Devamı

Kimler E-Fatura Kullanmak Zorunda?

 27 Temmuz 2018 Cuma

421 numaralı "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıdaki mükellef gruplarına, mali mühür sahip olma, E-DEFTER tutma ve E-FATURA uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

Devamı