E-İRSALİYE

 eirsali

 

e-İrsaliye Nedir?

Elektronik ortamda hazırlanan bir irsaliye çeşitidir ve kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 

 

e-Dönüşüme e-İrsaliye ve e-Fatura ile başlayın!

Güvenli, hızlı, tasarruflu ve doğa dostu e-Fatura uygulaması ile fatura süreçlerinizi dijital ortama taşıyın, veriminizi artırın, ticaretinizi hızlandırın.

 

e-İrsaliye Geçiş Süreçleri 

1. Adım Mali Mühür almak için resmi başvuru yapın.
2. Adım Adresinize gönderilen e-mühür'ü bilgisayarınıza tanıtın   
3. Adım  Çağrı merkezimizi arayarak aktivasyonunuzu başlatın.
4. Adım Kullanmaya başlayın

 

GİB - Gelir İdaresi Başkanlığının e-İrsaliye sitesine ulaşmak için tıklayınız: efatura.gov.tr

 

Ticari1 Teknoloji A.Ş., GİB - Gelir İdaresi Başkanlığından "e-İrsaliye Özel Entegratör" iznine sahiptir. 
Bilgi için:  www.efatura.gov.tr/eirsaliyeozelentegratorlerlistesi.html

e-İrsaliye Nedir?

Elektronik ortamda hazırlanan bir irsaliye çeşitidir ve kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Kimler e-İrsaliye Kullanabilir?

e-Fatura uygulamasına dahil olan ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan kullanıcılar isteğe bağlı olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına da dahil olabilir.

e-İrsaliye'ye Nasıl Geçerim?

e-Fatura mükellefiyseniz
Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-İrsaliye içinde başvuru yapmanız gerekir. Ardından e-İrsaliye uygulamasına başvurarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Henüz e-Fatura mükellefi değilseniz
e-İrsaliye uygulamasının kolaylıklarından yararlanmak için, öncelikle e-Fatura uygulamasına geçmeniz gerekir.

 e-İrsaliye Geçiş Süreçleri

1. Adım Mali Mühür almak için resmi başvuru yapın.
2. Adım Adresinize gönderilen e-mühür'ü bilgisayarınıza tanıtın   
3. Adım  Çağrı merkezimizi arayarak aktivasyonunuzu başlatın.
4. Adım Kullanmaya başlayın

 

GİB, e-İrsaliye hakkında diyor ki:

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan;

a) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

b) e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak eİrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

Formu doldurun

Sizi uzmanlarımız arasın